เมื่อติดตั้งชุดแฟลช SB-500, SB-400 หรือ SB-300 บนกล้อง ตัวเลือก โหมดควบคุมแฟลช (ในตัว) จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือก การควบคุมแฟลช ไว้ในเมนูถ่ายภาพถูกแทนที่ด้วย โหมดควบคุมแฟลช (ภายนอก)

ในโหมด P, S, A และ M ตัวเลือกนี้สามารถใช้เพื่อเลือกโหมดควบคุมแฟลชและปรับระดับแฟลชและการตั้งค่าแฟลชอื่นๆ การตั้งค่าสำหรับชุดแฟลชอื่นๆ จะสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลชเท่านั้น

  • TTL: แฟลชจะปรับโดยอัตโนมัติตามสภาพการถ่ายภาพ
  • ปรับเอง: เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง (กำหนดค่าแสงแฟลชเอง)