รองรับ AF ระบบตรวจจับดวงตาในโหมดภาพยนตร์

การอัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ “C” รุ่น 2.40 ทำให้สามารถใช้ AF ระบบตรวจจับดวงตา (คุณสมบัติที่ตรวจจับและโฟกัสที่ดวงตาของมนุษย์, สุนัข และแมว) ได้ในโหมดภาพยนตร์ ซึ่งเป็นโหมดที่ไม่รองรับในรุ่นก่อนหน้า (เฟิร์มแวร์ “C” รุ่น 2.30 และเก่ากว่า)

เฟิร์มแวร์ “C” รุ่น 2.30 และเก่ากว่า

เฟิร์มแวร์ “C” รุ่น 2.40

เฟิร์มแวร์ “C” รุ่น 2.30 และเก่ากว่า

เฟิร์มแวร์ “C” รุ่น 2.40