คุณสมบัติใหม่ที่สามารถใช้ได้ในเฟิร์มแวร์ “C” รุ่น 2.10 ของกล้องอธิบายไว้ด้านล่าง

การบันทึกตำแหน่งโฟกัส

เพิ่มตัวเลือก บันทึกตำแหน่งของจุดโฟกัส ลงในเมนูตั้งค่า หากเลือก เปิด ไว้ ตำแหน่งโฟกัสที่ใช้เมื่อปิดกล้องจะถูกเรียกคืนเมื่อเปิดกล้องครั้งต่อไป

  • ตำแหน่งโฟกัสอาจเปลี่ยนไปตามการปรับการซูมหรือความผันผวนของอุณหภูมิโดยรอบ
  • ตัวเลือกนี้จะใช้เฉพาะเมื่อใช้กล้องกับเลนส์โฟกัสอัตโนมัติ Z เมาท์
  • การเลือก เปิด อาจเพิ่มเวลาในการเปิดกล้อง