กดปุ่ม A (L) เพื่อล็อคโฟกัสและค่าแสง

การล็อคค่าแสงอัตโนมัติ (AE)

การกดปุ่ม A (L) จะล็อคค่าแสงในการตั้งค่าปัจจุบัน สามารถใช้ล็อค AE เพื่อจัดองค์ประกอบภาพใหม่หลังจากวัดค่าแสงของวัตถุที่ไม่อยู่ในพื้นที่โฟกัสที่เลือกไว้ในการถ่ายจริง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีผลอย่างมากกับระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือบริเวณที่เน้นกลางภาพ

การล็อคโฟกัส

กดปุ่ม A (L) เพื่อล็อคโฟกัสที่วัตถุปัจจุบันเมื่อเลือก AF-C ไว้สำหรับโหมดโฟกัส เมื่อใช้การล็อคโฟกัส ให้เลือกโหมดพื้นที่ AF แทนการเลือกใช้ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

การล็อคโฟกัสและค่าแสง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้การล็อคโฟกัสและค่าแสง

 1. ตั้งโฟกัสและค่าเเสง

  วางตำแหน่งวัตถุไว้ในจุดโฟกัสที่เลือกแล้วกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อตั้งโฟกัสและค่าเเสง

 2. การล็อคโฟกัสและค่าแสง

  กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจากนั้นกดปุ่ม A (L) เพื่อล็อคทั้งโฟกัสและค่าแสง (สัญลักษณ์ AE-L จะปรากฏในหน้าจอ)

  ปุ่มกดชัตเตอร์

  ปุ่ม A (L)

 3. การจัดวางองค์ประกอบภาพใหม่แล้วถ่ายภาพ

  โฟกัสจะยังคงล็อคอยู่ระหว่างการถ่ายภาพแต่ละภาพ ถ้าท่านยังกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งแล้วค้างไว้ (AF-S) หรือกดปุ่ม A (L) ค้างไว้ ซึ่งทำให้สามารถถ่ายภาพหลายภาพต่อเนื่องกันโดยใช้การตั้งค่าโฟกัสเดียวกัน

อย่าเปลี่ยนระยะห่างระหว่างกล้องและวัตถุที่ต้องการถ่ายขณะใช้การล็อคโฟกัส ถ้าเป้าหมายที่ต้องการถ่ายเคลื่อนที่ไป ให้โฟกัสใหม่อีกครั้งที่ระยะห่างใหม่

AF-S

เมื่อเลือก AF-S ไว้สำหรับโหมดโฟกัส หรือหากกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF-S เมื่อเลือก AF-A ไว้สำหรับโหมดโฟกัส กล้องจะล็อคโฟกัสในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (กล้องจะล็อคโฟกัสเมื่อกดปุ่ม A (L) ด้วย

ใช้ปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อล็อคค่าแสง

หากเลือก เปิด (กดลงครึ่งหนึ่ง) ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์) กล้องจะล็อคค่าแสงเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง