ตัวเลือกใหม่สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 “กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ)”: “บันทึกตำแหน่งของจุดโฟกัส” และ “เรียกคืนตำแหน่งของจุดโฟกัส”

เพิ่มตัวเลือก บันทึกตำแหน่งของจุดโฟกัส และ เรียกคืนตำแหน่งของจุดโฟกัส ในหน้าที่ที่สามารถกำหนดให้กับปุ่มควบคุมกล้องโดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ)) ท่านสามารถบันทึกตำแหน่งโฟกัสปัจจุบันได้โดยกำหนด บันทึกตำแหน่งของจุดโฟกัส ให้กับ ปุ่ม Fn บนเลนส์ จากนั้นกดปุ่ม Fn ของเลนส์ค้างไว้ ตำแหน่งที่บันทึกไว้สามารถเรียกคืนได้ทันทีโดยกำหนด เรียกคืนตำแหน่งของจุดโฟกัส ให้กับ ปุ่ม Fn2 บนเลนส์ แล้วกดปุ่ม Fn2 ของเลนส์ (“เรียกคืนหน่วยความจำ”) ซึ่งอาจมีประโยชน์หากท่านมักกลับไปที่วัตถุที่ระยะโฟกัสคงที่

 • การเรียกคืนหน่วยความจำจะใช้ได้เฉพาะเมื่อติดตั้งเลนส์โฟกัสอัตโนมัติ Z เมาท์ที่มีปุ่ม Fn และ Fn2 อยู่บนกล้อง หากเลนส์ไม่มีปุ่ม Fn2 กล้องจะไม่สามารถบันทึกตำแหน่งโฟกัสได้แม้ว่าจะกำหนด บันทึกตำแหน่งของจุดโฟกัส ให้กับปุ่ม Fn ของเลนส์ก็ตาม
 • สามารถบันทึกและเรียกคืนตำแหน่งโฟกัสได้ทั้งในโหมดภาพถ่ายและภาพยนตร์
 • สามารถบันทึกตำแหน่งโฟกัสในโหมดโฟกัสใดก็ได้
 • ตำแหน่งโฟกัสที่จัดเก็บไว้จะถูกรีเซ็ตเมื่อถอดเลนส์ออก

เรียกคืนหน่วยความจำ

 1. เลือก บันทึกตำแหน่งของจุดโฟกัส สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ)) > ปุ่ม Fn บนเลนส์

 2. เลือก เรียกคืนตำแหน่งของจุดโฟกัส สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ)) > ปุ่ม Fn2 บนเลนส์

 3. โฟกัสที่วัตถุที่ต้องการในหน้าจอการถ่ายภาพแล้วกดปุ่ม Fn ของเลนส์ค้างไว้

  หากดำเนินการสำเร็จ สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอการถ่ายภาพเพื่อระบุว่าตำแหน่งโฟกัสได้รับการบันทึกแล้ว

 4. กดปุ่ม Fn2 ของเลนส์

  • จะเรียกคืนตำแหน่งโฟกัสที่บันทึกไว้
  • การกดปุ่ม Fn2 ของเลนส์จะเปิดใช้งานแมนนวลโฟกัส และกล้องจะไม่ปรับโฟกัสใหม่หากกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งขณะกดปุ่มควบคุม

ข้อควรระวัง: เรียกคืนหน่วยความจำ

 • ไม่สามารถบันทึกตำแหน่งโฟกัสขณะแสดงข้อมูลการถ่ายภาพได้
 • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมอาจส่งผลให้มีการเรียกคืนโฟกัสไปยังตำแหน่งที่แตกต่างจากตำแหน่งที่บันทึกไว้ได้
 • ตำแหน่งโฟกัสที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้มักจะเปลี่ยนไปหากเรียกคืนหลังจากปรับทางยาวโฟกัสของเลนส์ผ่านการซูม หากมีการเรียกคืนตำแหน่งโฟกัสที่บันทึกไว้หลังจากปรับทางยาวโฟกัสของเลนส์แล้ว กล้องจะส่งเสียงเตือนสั้นๆ สี่ครั้ง โดยจะเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ปิด ไว้สำหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปิด/ปิดเสียงเตือน ในเมนูตั้งค่า

เสียงเตือน

 • หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ ปิด ไว้สำหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปิด/ปิดเสียงเตือน ในเมนูตั้งค่า กล้องจะส่งเสียงเตือนสั้นๆ สองครั้งเมื่อบันทึกตำแหน่งโฟกัสหรือเรียกใช้ในโหมดภาพถ่าย
 • ไม่มีเสียงเตือนในการถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง, โหมดภาพยนตร์ หรือเมื่อเลือก ปิด ไว้สำหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน > เปิด/ปิดเสียงเตือน