หากต้องการดูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ให้เลือกแท็บ A ในเมนูกล้อง

การตั้งค่าแบบกำหนดเองใช้เพื่อปรับแต่งการตั้งค่ากล้องให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้

เมนูหลัก

กลุ่มการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

การตั้งค่าแบบกำหนดเองมีให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้:

การตั้งค่าแบบกำหนดเอง 1
  รีเซ็ตการตั้งค่าแบบกำหนดเอง
a โฟกัสอัตโนมัติ
a1 เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-C
a2 หาหน้า/ตาขณะ AF พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
a3 จุดโฟกัสที่ใช้
a4 เปิดใช้ AF
a5 จุดโฟกัสแบบวนรอบ
a6 ตัวเลือกจุดโฟกัส
a7 AF ขณะแสงน้อย
a8 ไฟช่วยหา AF ในตัวกล้อง
a9 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF 2
b การวัดแสง/ค่าแสง
b1 ระดับ EV สำหรับควบคุมค่าแสง
b2 ชดเชยแสงอย่างง่าย
b3 บริเวณที่เน้นกลางภาพ
b4 ชดเชยแสงอย่างละเอียด
c ตั้งเวลา/ล็อค AE
c1 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร์
c2 ตั้งเวลาถ่าย
c3 หน่วงเวลาปิด
d การถ่ายภาพ/แสดงผล
d1 ความเร็วการถ่ายในโหมด CL
d2 ถ่ายต่อเนื่องสูงสุด
d3 โหมดหน่วงเวลาถ่าย
d4 ประเภทชัตเตอร์
d5 จำกัดพื้นที่ภาพที่เลือกได้
d6 การเรียงหมายเลขไฟล์
d7 นำการตั้งค่าไปใช้กับไลฟ์วิว
d8 แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ
d9 ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส
d10 ดูทั้งหมดในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง
e การถ่ายคร่อม/แฟลช
e1 ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช
e2 ความไวชัตเตอร์ของแฟลช
e3 การชดเชยแสงเมื่อใช้แฟลช
e4 ควบคุมความไวแสง c อัตโนมัติ
e5 ลำดับการถ่ายคร่อม
f การควบคุม
f1 ปรับแต่งเมนู i
f2 กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ)
f3 กำหนดการควบคุมเอง (การแสดงภาพ)
f4 แป้นหมุนเลือกคำสั่ง
f5 ปล่อยปุ่มเพื่อใช้แป้นหมุน
f6 แสดงค่ากลับด้าน
g ภาพยนตร์
g1 ปรับแต่งเมนู i
g2 กำหนดการควบคุมเอง
g3 ความเร็วของ AF
g4 ความไวในการติดตามของ AF
g5 แสดงไฮไลท์

รายการที่มีการแก้ไขจากค่าเริ่มต้นจะมีเครื่องหมายดอกจัน (“U”) กำกับไว้

ใช้ได้กับเลนส์ที่รองรับเท่านั้น

โปรดอ่าน

สำหรับค่าเริ่มต้นของเมนู โปรดดู “ค่าเริ่มต้นของเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง” (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง)