ทำตามขั้นตอนในบทนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มถ่ายภาพครั้งแรก