กดปุ่ม i เพื่อแสดงเมนู i: เมนูสำหรับการตั้งค่าที่ใช้บ่อยสำหรับโหมดปัจจุบัน