ขยายขอบเขตการถ่ายภาพของท่านโดยเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์อื่นผ่าน USB หรือ HDMI