Изберете типа хост устройство за USB връзки.

  • Изберете [ MTP/PTP ], когато се свързвате към компютри или устройства с Android.

  • Изберете [ iPhone ] само когато се свързвате с iPhone чрез USB-C към Lightning кабел на трета страна, за да използвате NX MobileAir (за информация относно съвместими USB-C към Lightning кабели вижте онлайн помощта за NX MobileAir).

„[ iPhone ]“

Независимо дали камерата действително е свързана с iPhone или не, избирането на [ iPhone ] ще деактивира функциите, изброени по-долу. За достъп до тези функции изберете [ MTP/PTP ].

  • вградени мрежови функции на камерата

  • захранване на фотоапарата или зареждане на батерията от зареждащ AC адаптер или чрез USB