Изберете типа хост устройство за USB връзки.

  • Изберете [ MTP/PTP ], когато се свързвате към компютри или устройства с Android.

  • Изберете [ iPhone ] само когато се свързвате към iPhone чрез USB-C към Lightning кабел на трета страна, за да използвате NX MobileAir (за информация относно съвместими USB-C към Lightning кабели вижте онлайн помощта за NX MobileAir).

„[ iPhone ]“

Избирането на [ iPhone ] деактивира вградените мрежови функции на камерата. Изберете [ MTP/PTP ], освен когато използвате NX MobileAir.