Изберете лентата за избрания SSID, когато се свързвате към безжична мрежа в инфраструктурен режим. Изберете [ 2,4 GHz/5 GHz ], за да се свържете към мрежи, работещи на всяка лента.

  • Когато камерата търси мрежи, активни в близост, тя ще изброи само тези, работещи в избрания обхват или обхвати.

  • Лентата е посочена вляво от SSID на мрежата.

  • Ако изберете [ 2,4 GHz/5 GHz ], когато се свързвате чрез безжични рутери, които работят и на двата обхвата, списъкът ще включва SSID в обхвата или обхватите, открити от камерата.