Ако е избрано [ ON ], таймерът за режим на готовност може да се активира от сигнали от компютър, свързан чрез Ethernet.