Formatējiet atmiņas kartes. Lai sāktu formatēšanu, izvēlieties atmiņas kartes slotu un atlasiet [ ]. Ņemiet vērā, ka formatēšana neatgriezeniski izdzēš visus attēlus un citus datus kartē. Pirms formatēšanas noteikti izveidojiet nepieciešamās rezerves kopijas.

Uzmanību: formatēšanas laikā

Neizslēdziet kameru un neizņemiet atmiņas kartes, kamēr displejā nav dzēsts ziņojums [ Formatting memory card ].

Formātu pogas

Turot abas formatēšanas pogas ( O / Q un S / Q ) nospiestas ilgāk par divām sekundēm, tiek parādīts dialoglodziņš, kurā tiek piedāvāts izvēlēties karti formatēšanai.