Izvēlieties, vai aizvaru var atbrīvot, ja kamerā nav ievietota atmiņas karte.

Opcija

Apraksts

a

[ Izlaidums bloķēts ]

Ja nav ievietota atmiņas karte, aizvaru nevar atbrīvot.

b

[ Iespējot izlaidumu ]

Aizvaru var atbrīvot, ja nav ievietota atmiņas karte. Attēli netiks ierakstīti; atskaņošanas laikā kamera parāda [ Demo ].