• Pielāgojiet skatu meklētāja spilgtumu. [ Skatu meklētāja spilgtums ] var regulēt tikai tad, ja skatu meklētājs ir aktīvais displejs. To nevar noregulēt, kad monitors ir ieslēgts vai monitora režīmam ir atlasīts [ Tikai monitors ].

  • Augstākas vērtības palielina akumulatora iztukšošanos.

Opcija

Apraksts

[ Automātiski ]

Skatu meklētāja spilgtums tiek automātiski pielāgots, reaģējot uz apgaismojuma apstākļiem.

[ Rokasgrāmata ]

Nospiediet 1 vai 3 , lai manuāli pielāgotu spilgtumu. Izvēlieties augstākas vērtības, lai palielinātu spilgtumu, un zemākas vērtības, lai samazinātu spilgtumu.