Pikseļu kartēšana pārbauda un optimizē kameras attēla sensoru. Ja ar kameru uzņemtajos attēlos pamanāt negaidītus spilgtus plankumus, veiciet pikseļu kartēšanu, kā aprakstīts tālāk.

  • Pikseļu kartēšana ir pieejama tikai tad, ja ir pievienots Z stiprinājuma objektīvs vai papildu FTZ II/FTZ stiprinājuma adapteris.

  • Lai novērstu negaidītu strāvas zudumu, izmantojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru, komplektācijā iekļauto uzlādes maiņstrāvas adapteri vai papildu maiņstrāvas adapteri un strāvas savienotāju.

  • Lai sāktu pikseļu kartēšanu, atlasiet [ Start ]. Darbības laikā tiek parādīts ziņojums.

Brīdinājumi: pikseļu kartēšana
  • Nemēģiniet darbināt kameru, kamēr notiek pikseļu kartēšana. Neizslēdziet kameru un neizņemiet vai neatvienojiet strāvas avotu.

  • Pikseļu kartēšana var nebūt pieejama, ja kameras iekšējā temperatūra ir paaugstināta.