Pielāgojiet skatu meklētāja krāsu līdzsvaru atbilstoši savai gaumei. [ Skatu meklētāja krāsu balanss ] var pielāgot tikai tad, ja skatu meklētājs ir aktīvais displejs. To nevar noregulēt, kad monitors ir ieslēgts vai monitora režīmam ir atlasīts [ Tikai monitors ]. Pretējā gadījumā procedūra ir tāda pati kā [ Monitora krāsu balanss ] ( Monitor Color Balance ) .