Izvēlieties, vai kameras barošanai (USB barošanas padeve) var izmantot komplektācijā iekļauto uzlādes maiņstrāvas adapteri vai datorus, kas pievienoti, izmantojot USB. USB strāvas padeve ļauj izmantot kameru, vienlaikus ierobežojot akumulatora iztukšošanos.

Opcija

Apraksts

[ IESLĒGTS ]

Kamera saņem strāvu no pievienotajām ierīcēm, kamēr tā ir ieslēgta. Savienotās ierīces piegādās strāvu arī tad, kad kamera ir izslēgta, ja notiek Bluetooth augšupielāde vai iedegas atmiņas kartes piekļuves indikators.

[ IZSL. ]

Kamera nevienā brīdī neizmanto strāvu no pievienotajām ierīcēm.

  • Strāvas padeve kamerai tiks nodrošināta tikai tad, kad būs ievietots akumulators.

  • USB barošanas padeves ikona tiek parādīta uzņemšanas displejā un vadības panelī, ja kamera tiek darbināta no ārēja avota.

Datora USB barošanas piegāde
  • Pirms izmantojat datoru, lai nodrošinātu strāvas padevi kamerai, pārbaudiet, vai dators ir aprīkots ar C tipa USB savienotāju. Izmantojiet UC-E25 USB kabeli (pieejams atsevišķi), lai savienotu kameru ar datoru.

  • Atkarībā no modeļa un izstrādājuma specifikācijām daži datori nepiegādās strāvu kameras barošanai.

“Strāvas padeve” pret “uzlāde”

Strāvas padeve kameras darbībai tiek saukta par “barošanas padevi”, savukārt termins “uzlāde” tiek lietots, ja strāva tiek nodrošināta tikai kameras akumulatora uzlādēšanai. Tālāk ir parādīti nosacījumi, kādos ārējo ierīču nodrošinātā strāva tiek izmantota, lai darbinātu kameru vai uzlādētu akumulatoru.

Atlasīta opcija [USB barošanas padeve]

Strāvas slēdzis

Izmantots ārējais barošanas avots

[ IESL. ]

Ieslēgts (gaidstāves taimeris ir aktīvs) 1

Strāvas padeve

Ieslēgts (gaidstāves taimeris izslēgts)

Uzlāde 2

Izslēgts

Uzlāde 2

[ IZSL. ]

Ieslēgts (gaidstāves taimeris ir aktīvs) 1

Ieslēgts (gaidstāves taimeris izslēgts)

Uzlāde 2

Izslēgts

Uzlāde 2

  1. Ietver gadījumus, kad strāvas slēdzis ir pozīcijā “OFF”, bet notiek Bluetooth augšupielāde vai iedegas atmiņas kartes piekļuves indikators.

  2. Kamerā ievietotie akumulatori EN-EL18d, EN-EL18c un EN-EL18b tiks uzlādēti, kad kamera ir pievienota komplektācijā iekļautajam uzlādes maiņstrāvas adapterim vai, izmantojot USB, datoram. Tomēr ņemiet vērā, ka akumulatorus, kuru iestatīšanas izvēlnē ir redzams skaitlis [ Battery info ] > [ Battery age l , nevar uzlādēt.