Izvēlieties prioritāro funkciju, kad kamera ir savienota ar datoru, izmantojot USB.

Opcija

Apraksts

[ Augšupielādēt ]

Kamēr kamera ir pievienota datoram, monitors paliek tukšs. Monitors ieslēdzas, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei, taču augšupielādes ātrums var samazināties.

[ šaušana ]

Monitors paliek ieslēgts, kamēr kamera ir pievienota datoram. Augšupielādes ātrums var samazināties.