Nospiediet 1 vai 3 , lai pielāgotu monitora spilgtumu. Izvēlieties augstākas vērtības, lai palielinātu spilgtumu, un zemākas vērtības, lai samazinātu spilgtumu.

  • [ Monitora spilgtums ] var regulēt tikai tad, ja monitors ir aktīvais displejs. To nevar noregulēt, ja monitora režīmam ir atlasīts [ Tikai skatu meklētājs ] vai kad skatiens ir vērsts uz skatu meklētāju.

  • Augstākas vērtības palielina akumulatora iztukšošanos.