Skatiet informāciju par kamerā pašlaik ievietoto akumulatoru.

Opcija

Apraksts

[ Uzlādēt ]

Pašreizējais akumulatora uzlādes līmenis, izteikts procentos.

[ Kadru skaits ]

Kopš pēdējās akumulatora uzlādes uzņemto attēlu skaits.

[ Kalibrēšana ]

Indikators, kas norāda, vai akumulators ir jākalibrē. Kalibrēšana nodrošina akumulatora uzlādes līmeņa displeja precizitāti; pēc tam, kad akumulators ir uzlādēts noteiktu skaitu reižu, tiks parādīts [ j ].

  • Mēs iesakām kalibrēt akumulatoru, kad tiek parādīts [ ] ( j kalibrēšana ).

  • A [ –– ] norāda, ka kalibrēšana nav nepieciešama.

[ Akumulatora vecums ]

Piecu līmeņu displejs, kas parāda akumulatora vecumu.

  • Vērtība “0” ( k ) norāda, ka akumulatora darbība nav traucēta.

  • Vērtība “4” ( l ) norāda, ka akumulators ir sasniedzis uzlādes mūža beigas. Nomainiet akumulatoru.

Šāvienu skaits

[ Katru skaits] parāda, cik reižu aizvars ir atbrīvots. Ņemiet vērā, ka kamera dažkārt var atbrīvot aizvaru, neierakstot fotoattēlu, piemēram, mērot iepriekš iestatītu manuāli baltā balansu.

Akumulatoru uzlāde zemā temperatūrā

Parasti akumulatoru jauda samazinās zemā apkārtējā temperatūrā. Pat svaigas baterijas, kas uzlādētas temperatūrā, kas zemāka par aptuveni 5 °C (41 °F), var īslaicīgi palielināt vērtību no “0” līdz “1” vērtībā, kas parādīta parametram [ Battery age ], taču displejs atgriezīsies normālā režīmā, tiklīdz akumulators ir izlādējies. ir uzlādēts aptuveni 20 °C (68 °F) vai augstākā temperatūrā.