Fotografēšanas režīmā fotografēšanas displejs tiks aptumšots, lai taupītu enerģiju aptuveni 15 sekundes pirms gaidstāves taimera termiņa beigām.

Opcija

Apraksts

[ IESL. ]

Iespējot enerģijas taupīšanu. Displeja atsvaidzes intensitāte var samazināties.

[ IZSL. ]

Atspējot enerģijas taupīšanu. Ņemiet vērā, ka, izvēloties [ OFF ], uzņemšanas displejs netiek aptumšots dažas sekundes pirms gaidstāves taimera termiņa beigām.

Enerģijas taupīšana (foto režīms)

Ņemiet vērā, ka pat tad, ja ir atlasīts [ ON ], enerģijas taupīšana nedarbosies:

  • ja pielāgotajam iestatījumam c3 [ Izslēgšanās aizkave ] ir atlasīts [ Bez ierobežojuma ] > [ Gaidstāves taimeris ] vai ja atlasītā aizkave ir mazāka par 30 sekundēm,

  • tālummaiņas laikā,

  • kamēr kamera ir savienota ar citu ierīci, izmantojot HDMI,

  • kamēr kamera ir pievienota datoram un notiek datu apmaiņa ar datoru, izmantojot USB, vai

  • kamēr kamera ir pievienota maiņstrāvas adapterim.