Atiestatiet visus iestatījumus, izņemot [ Valoda ] un [ Laika josla un datums ], uz noklusējuma vērtībām. Tiek atiestatīta arī informācija par autortiesībām un citi lietotāju ģenerētie ieraksti. Pēc atiestatīšanas iestatījumus nevar atjaunot.

Pirms atiestatīšanas ieteicams saglabāt iestatījumus, izmantojot iestatīšanas izvēlnes vienumu [ Saglabāt/ielādēt izvēlnes iestatījumus ].