Izvēlieties monitora režīmus, kurus var atlasīt, izmantojot pogu M

  • Iezīmējiet opcijas un nospiediet J vai 2 , lai atlasītu ( M ) vai atceltu atlasi ( U ). Izvēlei ir pieejamas opcijas, kas atzīmētas ar rūtiņu ( M ).

  • Lai pabeigtu darbību, nospiediet G .