Pielāgojiet statusa LED un saites režīma iestatījumus papildu WR-R11a un WR-R10 bezvadu tālvadības pultīm. Varat arī izvēlēties savienojuma režīmu savienojumam ar papildu radiovadāmām zibspuldzēm, kas atbalsta uzlaboto bezvadu apgaismojumu.

WR-R10 bezvadu tālvadības pultis
  • Izmantojot WR-R10, ir nepieciešams adapteris WR-A10.

  • Pārliecinieties, vai WR-R10 programmaparatūra ir atjaunināta uz jaunāko versiju (versija 3.0 vai jaunāka). Lai iegūtu informāciju par programmaparatūras atjauninājumiem, skatiet sava reģiona Nikon vietni.

LED lampa

Iespējojiet vai atspējojiet statusa gaismas diodes WR-R11a vai WR-R10 bezvadu tālvadības pultī, kas uzstādīta uz kameras. Papildinformāciju skatiet bezvadu tālvadības pults komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.

Izvēlieties saites režīmu WR-R11a vai WR-R10 bezvadu tālvadības pultīm, kas uzstādītas uz citām kamerām vai radiovadāmām zibspuldzēm, kas atbalsta uzlaboto bezvadu apgaismojumu. Pārliecinieties, vai pārējām ierīcēm ir atlasīts tas pats režīms.

Opcija

Apraksts

[ Savienošana pārī ]

Kamera savienojas tikai ar ierīcēm, ar kurām tā iepriekš ir bijusi savienota pārī. Nospiediet kamerai pievienotās bezvadu tālvadības pults savienošanas pogu, lai savienotu to pārī ar citām ierīcēm.

  • Tā kā kamera nesazināsies ar ierīcēm, ar kurām tā nav savienota pārī, šo opciju var izmantot, lai novērstu signālu traucējumus no citām tuvumā esošām ierīcēm.

  • Tā kā katra ierīce ir jāsavieno pārī atsevišķi, tomēr ir ieteicams ievadīt PIN, kad tiek izveidots savienojums ar lielu skaitu ierīču.

[ PIN ]

Sakari tiek koplietoti starp visām ierīcēm ar vienu un to pašu četrciparu PIN. Ievadiet pēc izvēles četrciparu PIN. Nospiediet 4 vai 2 , lai iezīmētu ciparus, un nospiediet 1 vai 3 , lai mainītu. Nospiediet J , lai ievadītu un parādītu izvēlēto PIN.

  • Šī opcija ir laba izvēle fotografēšanai ar lielu skaitu attālo ierīču.

  • Ja ir vairākas kameras, kurām ir viens un tas pats PIN, zibspuldzes kontrolē tikai tā kamera, kura tiek savienota vispirms, tādējādi neļaujot izveidot savienojumu ar visām pārējām kamerām (mirgos gaismas diodes uz bezvadu tālvadības pultīm, kas savienotas ar ietekmētajām kamerām). .

  • Neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta opcijai [ Saites režīms ], WR-R11a vai WR-R10 vienmēr saņems signālus no pārī savienotām bezvadu tālvadības pultīm. WR-1 bezvadu tālvadības pults lietotājiem būs jāizvēlas savienošana pārī kā WR-1 saites režīms.