Ja ir atlasīts [ ON ], kamera saglabās pašreizējo fokusa pozīciju, kad tā tiek izslēgta, un atjauno to, kad to ieslēdz nākamajā reizē. Ņemiet vērā, ka tas palielina kameras palaišanas laiku.

  • Ņemiet vērā, ka pat tad, ja ir atlasīts [ ON ], ja temperatūra, tālummaiņas pozīcija vai citi apstākļi mainās, kamēr kamera ir izslēgta, fokuss var atsākties no citas pozīcijas, kad kamera tiek ieslēgta.

  • Tāpat ņemiet vērā, ka pat tad, ja ir atlasīts [ OFF ], fokuss var atsākt no iepriekš izvēlētās pozīcijas atkarībā no kameras un objektīva stāvokļa.