Wybierz, czy do zasilania aparatu można używać dostarczonego zasilacza sieciowego lub komputerów podłączonych przez USB (dostarczanie zasilania przez USB). Zasilanie przez USB umożliwia korzystanie z aparatu przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia baterii.

Opcja

Opis

[ ]

Kamera pobiera energię z podłączonych urządzeń, gdy jest włączona. Podłączone urządzenia będą również dostarczać zasilanie, gdy aparat jest wyłączony, jeśli trwa przesyłanie przez Bluetooth lub świeci się lampka dostępu do karty pamięci.

[ WYŁ ]

Aparat w żadnym momencie nie pobiera energii z podłączonych urządzeń.

  • Zasilanie będzie dostarczane do aparatu tylko po włożeniu baterii.

  • Ikona zasilania USB pojawia się na ekranie fotografowania i panelu sterowania, gdy aparat jest zasilany ze źródła zewnętrznego.

Zasilanie komputera USB
  • Przed użyciem komputera do zasilania aparatu sprawdź, czy komputer jest wyposażony w złącze USB typu C. Użyj kabla USB UC-E25 (dostępny osobno), aby podłączyć aparat do komputera.

  • W zależności od modelu i specyfikacji produktu, niektóre komputery nie dostarczają prądu do zasilania kamery.

„Dostarczanie mocy” kontra „ładowanie”

Dostarczanie energii do działania aparatu jest określane jako „dostarczanie energii”, podczas gdy termin „ładowanie” jest używany, gdy zasilanie jest dostarczane tylko w celu naładowania akumulatora aparatu. Poniżej przedstawiono warunki, w jakich energia dostarczana przez urządzenia zewnętrzne jest wykorzystywana do zasilania aparatu lub ładowania akumulatora.

Opcja wybrana dla [Zasilanie przez USB]

Włącznik

Zewnętrzne źródło zasilania używane do

[ ]

Włączony (aktywny timer czuwania) 1

Dostarczanie energii

Wł. (timer czuwania wyłączony)

Ładowanie 2

Wyłączony

Ładowanie 2

[ WYŁ ]

Włączony (aktywny timer czuwania) 1

Wł. (timer czuwania wyłączony)

Ładowanie 2

Wyłączony

Ładowanie 2

  1. Obejmuje przypadki, w których przełącznik zasilania znajduje się w pozycji „OFF”, ale trwa przesyłanie Bluetooth lub świeci się lampka dostępu do karty pamięci.

  2. Akumulatory EN-EL18d, EN-EL18c i EN-EL18b włożone do aparatu będą ładowane po podłączeniu aparatu do dostarczonego zasilacza sieciowego lub przez USB do komputera. Należy jednak pamiętać, że baterie z cyfrą „4” ( l ) wyświetlaną dla [ Informacje o baterii ] > [ Wiek baterii ] w menu ustawień nie mogą być ładowane.