Wybierz ekrany wizjera dostępne po naciśnięciu przycisku DISP podczas fotografowania.

  • Wyróżnij elementy ([ Ekran 2 ] do [ Ekran 4 ]) i naciśnij J , aby wybrać ( M ) lub cofnąć wybór ( U ). Tylko ekrany oznaczone znacznikiem ( M ) są dostępne po naciśnięciu przycisku DISP podczas fotografowania. [ Wyświetlacz 1 ] nie można odznaczyć.

  • Aby wybrać wskaźniki pojawiające się na wyświetlaczach [ Wyświetlacz 1 ] do [ Wyświetlacz 4 ], wyróżnij odpowiednią opcję i naciśnij 2 . Następnie możesz wyróżnić pozycje i nacisnąć J , aby wybrać ( M ) lub cofnąć wybór ( U ). Oprócz [ Sterowanie dotykowe ] opcje są takie same, jak w przypadku ustawienia osobistego d18 [ Ekran fotografowania na monitorze niestandardowym ] ( d18: Ekran fotografowania na monitorze niestandardowym ).

  • Aby zakończyć operację, naciśnij G .

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo