Jeśli wybrano [ ], wokół ekranu fotografowania pojawi się czerwona ramka, gdy trwa nagrywanie wideo. Pomaga to zapobiegać nieudanym zdjęciom, powiadamiając Cię, gdy nagrywanie jest w toku.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo