Odwróć kierunek obrotu pokręteł sterujących dla wybranych operacji.

  • Wyróżnij [ Kompensacja ekspozycji ] lub [ Czas otwarcia migawki/przysłona ] i naciśnij 2 , aby wybrać ( M ) lub cofnąć wybór ( U ).

  • Naciśnij G , aby zapisać zmiany i wyjść.

  • Zmiany dotyczą również pokrętła sterowania przy fotografowaniu w pionie.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo