Wybierz, czy wbudowana dioda wspomagająca AF świeci, aby pomóc w ustawianiu ostrości w trybie fotografowania przy słabym oświetleniu.

Opcja

Opis

[ ]

W trybie zdjęć oświetlacz będzie świecić zgodnie z wymaganiami, gdy AF‑S jest wybrany jako tryb ustawiania ostrości.

[ WYŁ ]

Oświetlacz nie świeci, aby wspomóc operację ustawiania ostrości. Aparat może nie być w stanie ustawić ostrości przy słabym oświetleniu.

Oświetlacz wspomagający AF
  • Dioda wspomagająca AF ma zasięg około 1–3 m (3 stopy 4 cale – 9 stóp 10 cali).

  • Podczas korzystania z iluminatora należy zdjąć osłony obiektywu.

  • Nie zasłaniaj diody wspomagającej AF, gdy jest włączona.

  • Niektóre obiektywy mogą blokować światło z diody wspomagającej AF w niektórych lub wszystkich odległościach ostrości. Informacje na temat tych ograniczeń są dostępne w Centrum pobierania firmy Nikon.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo