Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

IPTC

Tlačidlo G U B ponuka nastavenia

IPTC predvoľby je možné vytvárať alebo upravovať vo fotoaparáte a vkladať ich do nových fotografií, ako je popísané nižšie.

 • Môžete tiež načítať predvoľby IPTC vytvorené v počítači.
 • Ak chcete vytvoriť predvoľby IPTC a uložiť ich na pamäťové karty pre neskorší import, použite IPTC Preset Manager ( 0 IPTC Preset Manager ).

Vytváranie, premenovanie, úprava a kopírovanie predvolieb

Zvýraznite [ Edit/save ] a stlačením 2 zobrazte zoznam [ Select preset to edit or save ] existujúcich predvolieb.

 • Ak chcete upraviť alebo premenovať predvoľbu, zvýraznite ju a stlačte 2 . Ak chcete vytvoriť novú predvoľbu, zvýraznite „Unused“ a stlačte 2 .

  • [ Rename ]: Premenovanie predvoľby.
  • [ Edit IPTC information ]: Zobrazte zvolenú predvoľbu ( 0 Upozornenia: IPTC Information ). Vybrané polia je možné upraviť podľa potreby.
 • Ak chcete skopírovať predvoľbu, zvýraznite ju a stlačte X . Zvýraznite cieľ, stlačte J a pomenujte kópiu.

Odstránenie predvolieb

Ak chcete vymazať predvoľby, zvýraznite [ Delete ] a stlačte 2 .

Vkladanie predvolieb

Zvýraznením [ Auto embed during shooting ] a stlačením 2 sa zobrazí zoznam predvolieb. Zvýraznite predvoľbu a stlačte J ; zvolená predvoľba bude vložená do všetkých nasledujúcich fotografií. Ak chcete deaktivovať vkladanie, vyberte [ Off ].

Prezeranie údajov IPTC

 • Vložené predvoľby je možné zobraziť na stránke [ IPTC data ] v zobrazení informácií o fotografii.
 • Ak chcete zobraziť stránku [ IPTC data ], vyberte ( M ) aj [ Shooting data ] aj [ IPTC data ] pre [ Playback display options ] v ponuke prehrávania.

Kopírovanie predvolieb na pamäťovú kartu

Ak chcete skopírovať predvoľby IPTC z fotoaparátu na pamäťovú kartu, vyberte [ Load/save ] > [ Slot 1 ] alebo [ Slot 2 ], potom zvýraznite [ Copy to card ] a stlačte 2 . Vyberte požadovanú predvoľbu a cieľ (1–99) a stlačením J skopírujte predvoľbu na kartu.

Kopírovanie predvolieb do fotoaparátu

Kamera môže uložiť až desať predvolieb; ak chcete skopírovať predvoľby IPTC z pamäťovej karty do vybratého cieľa vo fotoaparáte, vyberte [ Load/save ] > [ Slot 1 ] alebo [ Slot 2 ], potom zvýraznite [ Copy to camera ] a stlačte 2 .

 • Zvýraznite predvoľbu a stlačením J prejdite na zoznam [ Select destination ]. Ak chcete zobraziť ukážku zvýraznenej predvoľby, stlačte tlačidlo W ( Q ) namiesto tlačidla J . Po zobrazení ukážky predvoľby stlačením J prejdite na zoznam [ Select destination ].
 • Zvýraznite cieľ a stlačením J zobrazte dialógové okno, v ktorom môžete predvoľbu pomenovať. Predvoľbu pomenujte podľa potreby a stlačením X skopírujte predvoľbu do fotoaparátu.
 • Okrem vyššie uvedených desiatich predvolieb dokáže fotoaparát uložiť až tri predvoľby XMP/IPTC vytvorené v počítači a uložené vo formáte XMP. Predvoľby XMP/IPTC sa počas prehrávania nezobrazujú. Nedajú sa ani skopírovať z fotoaparátu na pamäťovú kartu.

Upozornenia: Informácie IPTC

 • Fotoaparát podporuje iba štandardné rímske alfanumerické znaky. Ostatné znaky sa nezobrazia správne okrem počítača.
 • Názvy predvolieb ( 0 Vytváranie, premenovanie, úprava a kopírovanie predvolieb ) môžu mať dĺžku až 18 znakov. Ak je predvoľba s dlhším názvom vytvorená pomocou počítača, všetky znaky za osemnástym sa vymažú.
 • Počet znakov, ktoré sa môžu objaviť v každom poli, je uvedený nižšie. Všetky znaky presahujúce limit budú odstránené.

  Lúka Max. dĺžka
  Popis 2000
  ID udalosti 64
  Nadpis 256
  Názov objektu 256
  Mesto 256
  Štát 256
  Krajina 256
  Kategória 3
  Supp. Cat. (doplnkové kategórie) 256
  Vedľajší riadok 256
  Vedľajší názov 256
  Spisovateľ/redaktor 256
  Kredit 256
  Zdroj 256

IPTC

IPTC je štandard vytvorený International Press Telecommunications Council ( IPTC ) s cieľom objasniť a zjednodušiť informácie požadované pri zdieľaní fotografií s rôznymi publikáciami.

IPTC Preset Manager

Predvoľby IPTC je možné vytvoriť v počítači a uložiť na pamäťové karty pomocou softvéru IPTC Preset Manager . IPTC Preset Manager si môžete bezplatne stiahnuť z nižšie uvedenej adresy URL.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/