Această opţiune determină cât timp monitorul rămâne aprins dacă nu sunt efectuate operaţii în timpul afişării meniului şi al redării (Redare/meniuri), în timp ce fotografiile sunt afişate pe monitor după fotografiere (Examinare imagine) şi în timpul vizualizării în timp real (Vizualizare în timp real) şi cât timp rămân active temporizatorul standby, vizorul şi afişajul informaţiilor când nu sunt efectuate operaţii (Temporizator standby). Alegeţi întârzieri mai scurte ale opririi automate pentru a reduce consumul acumulatorului.

Opţiune Descriere (toţi timpii sunt aproximativi)

C Scurt

D Normal

E Lung

Temporizatoarele de oprire automată sunt setate la următoarele valori:

  Redare/
meniuri
Examinare imagine Vizualizare în timp real Temporizator standby
Scurt 20 s 4 s 5 min 4 s
Normal 5 min 4 s 10 min 8 s
Lung 10 min 20 s 20 min 1 min
F Personalizat Alegeţi întârzieri separate pentru Redare/meniuri, Examinare imagine, Vizualizare în timp real şi Temporizator standby. Când setările sunt finalizate, apăsaţi J.

Temporizatoare de oprire automată

Monitorul şi vizorul nu se vor închide automat când aparatul foto este conectat la un computer sau la o imprimantă prin intermediul USB.