Acest element este afişat numai cu obiectivele care îl acceptă. Selectarea Activat activează reducerea vibraţiilor, care se aplică ori de câte ori butonul de declanşare este apăsat la jumătate (0 Reducere vibraţii (VR)). Selectaţi Dezactivat pentru a dezactiva reducerea vibraţiilor.

Indicatorul reducere vibraţii

Când este selectat Activat pentru VR optic, pe afişajul informaţiilor apare un indicator reducere vibraţii.