Reglaţi sensibilitatea ISO (0 Sensibilitate ISO).

Control sensibilitate ISO auto.

Această opțiune este disponibilă cu obiectivele tip E şi G (0 Identificarea obiectivelor CPU şi de tip G, E şi D) atunci când aparatul foto este în modul P, S, A sau M. Dacă este selectat Dezactivat, sensibilitatea ISO va rămâne fixată la valoarea selectată de către utilizator (0 Sensibilitate ISO). Când este ales Activat, sensibilitatea ISO va fi reglată automat dacă expunerea optimă nu poate fi atinsă la valoarea selectată de utilizator. Valoarea maximă pentru sensibilitatea ISO automată poate fi selectată folosind opţiunea Sensibilitate maximă din meniul Control sensibilitate ISO auto. (alegeţi valori mai reduse pentru a evita zgomotul (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii), dar reţineţi că, în cazul în care sensibilitatea ISO selectată de utilizator este mai ridicată decât cea aleasă pentru Sensibilitate maximă, în locul acesteia va fi folosită valoarea selectată de utilizator; valoarea minimă pentru sensibilitatea ISO automată este setată automat la ISO 100). În modurile P şi A, sensibilitatea va fi reglată numai dacă ar rezulta subexpunere la timpul de expunere selectat pentru Timp expunere maxim (1/2.000–30 s sau Automat; în modurile S şi M, sensibilitatea va fi reglată pentru expunere optimă la timpul de expunere selectat de utilizator). Dacă este selectat Automat, aparatul foto va alege timpul de expunere maxim pe baza distanţei focale a obiectivului. Timpii de expunere mai lungi vor fi utilizaţi numai dacă expunerea optimă nu poate fi obţinută la valoarea sensibilităţii ISO selectată pentru Sensibilitate maximă.

Când este selectat Activat, vizorul arată ISO AUTO, iar afişajul informaţiilor afișează ISO-A. Acești indicatori clipesc când sensibilitatea este modificată față de valoarea selectată de utilizator.

Sensibilitate maximă/Timp expunere maxim

Când controlul sensibilităţii ISO automat este activat, reprezentarea grafică a sensibilităţii ISO şi a timpului de expunere din afişajul informaţiilor prezintă sensibilitatea maximă şi timpul de expunere maxim.

Sensibilitate maximă

Timp expunere maxim

Control sensibilitate ISO automat

Reţineţi că sensibilitatea ISO poate fi ridicată automat când controlul sensibilităţii ISO automat este folosit în combinaţie cu modurile bliţ cu sincronizare lentă (disponibile cu bliţul încorporat şi cu unităţile bliţ opţionale enumerate în „Unităţi bliţ compatibile CLS”, 0 Unităţi bliţ compatibile CLS), existând posibilitatea să împiedice aparatul foto să selecteze timpi de expunere lungi.