Alegeţi informaţiile disponibile în afişajul redării informaţiilor despre fotografie (0 Informaţii fotografie). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia şi apăsaţi 2 pentru a selecta sau pentru a anula selecţia. Elementele selectate sunt indicate prin semne de bifare. Pentru a reveni la meniul redare, apăsaţi J.