Alegeţi un folder pentru redare:

Opţiune Descriere
D3500 În timpul redării vor fi vizibile fotografiile din toate folderele create cu D3500.
Toate În timpul redării vor fi vizibile fotografiile din toate folderele.
Curentă În timpul redării sunt afişate numai fotografiile din folderul selectat curent pentru Dosar stocare din meniul setare (0 Dosar stocare).