Comparaţi copiile retuşate cu fotografiile originale. Această opţiune este disponibilă numai dacă meniul retuşare este afişat prin apăsarea butonului P şi selectarea opţiunii Retuşare atunci când o copie sau un original este redat în cadru întreg.

 1. Selectaţi o imagine.

  Selectaţi o copie retuşată (indicată printr-o pictogramă Z) sau o fotografie care a fost retuşată în redare cadru întreg. Apăsaţi P, apoi evidenţiaţi Retuşare şi apăsaţi 2.

  Buton P

 2. Selectaţi Comparaţie una lângă alta.

  Evidenţiaţi Comparaţie una lângă alta şi apăsaţi J.

 3. Comparaţi copia cu originalul.

  Imaginea sursă este afişată în stânga, copia retuşată în dreapta, cu opţiunile utilizate pentru crearea copiei prezentate în partea de sus a afişajului. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a comuta între imaginea sursă şi copia retuşată. Pentru a vizualiza imaginea evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X. În cazul în care copia a fost creată din două imagini utilizând Suprapunere imagine, apăsaţi 1 sau 3 pentru a vedea cealaltă imagine sursă. Dacă există mai multe copii pentru imaginea sursă curentă, apăsaţi 1 sau 3 pentru a vizualiza celelalte copii. Pentru a reveni la redare, apăsaţi butonul K sau apăsaţi J pentru a reveni la redare cu imaginea evidenţiată selectată.

  Opţiuni utilizate pentru crearea copiei

  Imagine sursă

  Copie retuşată

Comparaţie una lângă alta

Imaginea sursă nu va fi afişată în cazul în care copia a fost creată după o fotografie care între timp a fost ştearsă sau care era protejată când s-a făcut copia (0 Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii).