Alegeţi modul bliţ pentru bliţul încorporat în modurile P, S, A şi M. Când o unitate bliţ opţională SB-500, SB-400 sau SB-300 este ataşată şi pornită, această opţiune se schimbă la Bliţ opţional şi se utilizează pentru alegerea modului bliţ pentru unitatea bliţ opţională (0 Unităţi bliţ compatibile).

Opţiune Descriere
1 TTL Puterea bliţului este reglată în mod automat în funcţie de condiţiile de fotografiere.
2 Manual Alegeţi un nivel pentru bliţ. La putere maximă, bliţul încorporat are un număr de ghid de aproximativ 8 (m, ISO 100, 20 °C).

Manual

O pictogramă Y clipeşte în vizor, iar pe afişajul informaţiilor apare 0 când este selectat Manual şi bliţul este ridicat.

Control bliţ TTL

Următoarele tipuri de control al bliţului sunt acceptate când este folosit un obiectiv tip E sau G în combinaţie cu bliţul încorporat (0 Utilizarea bliţului încorporat) sau cu unităţile bliţ opţionale (0 Unităţi bliţ compatibile).

  • Bliţ de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital: Informaţiile de la senzorul RGB cu 420 pixeli sunt folosite pentru a regla puterea bliţului pentru un echilibru natural între subiectul principal şi fundal.
  • Bliţ de umplere i-TTL standard pentru SLR digital: Puterea bliţului este reglată pentru subiectul principal; luminozitatea fundalului nu este luată în calcul.

Controlul bliţ i-TTL standard este folosit cu măsurarea spot sau când este selectat cu unitatea bliţ opţională. În toate celelalte cazuri se foloseşte controlul bliţ de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital.