Reduser "støy" (lyse flekker eller tåke) i bilder tatt med lave lukkerhastigheter.

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

Reduser støy i fotografier tatt med lukkerhastigheter som er lavere enn 1 s.

[ Av ]

Støyreduksjon med lang eksponering er deaktivert.

  • Støyreduksjon med lang eksponering utføres etter at bildet er tatt. Under behandlingen vil " l m " blinke i søkeren og det øverste kontrollpanelet. Bilder kan ikke tas før displayet slutter å blinke. Tiden det tar å behandle bilder etter fotografering dobles omtrent.

Støyreduksjon med lang eksponering

Hvis kameraet slås av før behandlingen er fullført, vil bildet lagres, men støyreduksjon vil ikke bli utført.