Vignettkontroll reduserer "vignettering" – et fall i lysstyrken ved kantene av et fotografi – med en mengde som varierer fra objektiv til objektiv. Effektene er mest merkbare ved maksimal blenderåpning. Vignettkontroll gjelder bare for bilder tatt med type G-, E- og D-objektiver (ekskludert PC-objektiver).

Alternativ

Beskrivelse

e

[ Høy ]

Velg mengden vignettkontroll utført fra (i rekkefølge fra høy til lav) [ Høy ], [ Normal ] og [ Lav ].

g

[ Normal ]

f

[ Lav ]

[ Av ]

Vignettkontroll deaktivert.

Vignettkontroll
  • Vignettkontroll gjelder ikke for:

    • bilder tatt med [ Multippel eksponering ]-elementet i fotoopptaksmenyen, eller

    • filmer.

  • Avhengig av scenen, opptaksforholdene og objektivtypen, kan JPEG-bilder vise "støy" (tåke) eller overbearbeiding ved kanten av bildet som introduserer variasjoner i perifer lysstyrke. I tillegg kan det hende at egendefinerte bildekontroller og forhåndsinnstilte bildekontroller som er endret fra standardinnstillingene ikke gir ønsket effekt. Ta testbilder og se resultatene på skjermen.