Legg til opphavsrettsinformasjon til nye bilder etter hvert som de blir tatt. Opphavsrettsinformasjon kan vises i NX Studio [ Info ]-fanen.

Skriv inn et fotografnavn på opptil 36 tegn og et opphavsrettsinnehavernavn på opptil 54 tegn. Marker [ Artist ] eller [ Copyright ] og trykk på 2 for å vise en tekstinntastingsdialog. For informasjon om tekstinntasting, se "Tekstinntasting" ( tekstinntasting ).

Legg ved informasjon om opphavsrett

For å legge ved copyright-informasjon til påfølgende fotografier, uthev [ Legg ved copyright-informasjon ], trykk på 2 og bekreft at en hake ( M ) vises i avkrysningsboksen ved siden av. Trykk J for å lagre endringer og avslutte; Opphavsrettsinformasjon vil bli vedlagt alle etterfølgende fotografier.

Informasjon om opphavsrett
  • For å forhindre uautorisert bruk av navnene på artisten eller rettighetshaveren, deaktiver [ Legg ved informasjon om opphavsrett ] før du låner ut eller overfører kameraet til en annen person. Du må også sørge for at feltene for artist og opphavsrett er tomme.

  • Nikon påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader eller tvister som oppstår ved bruk av [ Opphavsrettsinformasjon ]-alternativet.

Vise informasjon om opphavsrett
  • Opphavsrettsinformasjon kan vises på [ Copyright info ]-siden på kameraets bildeinformasjonsskjerm.

  • For å vise [ Copyright info ]-siden, velg ( M ) både [ Shooting data ] og [ Copyright info ] for [ Playback display options ] i avspillingsmenyen.