Bilder lagres ved å bruke filnavn som består av "DSC_" etterfulgt av et firesifret tall og en forlengelse på tre bokstaver. [ Filnavn ] brukes til å velge tre bokstaver for å erstatte "DSC"-delen av filnavnet. For informasjon om tekstinntasting, se "Tekstinntasting" ( tekstinntasting ).

Filnavn
 • Filnavn har formen "DSC_nnnn.xxx". "nnnn" er et tall fra 0001 til 9999. "xxx" er en av følgende utvidelser, tildelt i henhold til alternativene valgt for bildekvalitet og filtype.

  • NEF: NEF (RAW) bilder

  • JPG: JPEG (fine, normale eller grunnleggende) bilder

  • MOV: MOV-filmer

  • MP4: MP4-filmer

  • NDF: Støv av referansedata

 • Bilder opprettet med [ Adobe RGB ] valgt for [ Color space ] har filnavn i formen "_DSCnnnn.xxx".

 • Begge filene i hvert par med toformatbilder har samme navn. Når det gjelder fotografier i to format tatt med bildekvalitetsinnstillinger NEF (RAW)+JPEG, vil de to filene imidlertid ha forskjellige filtyper (".NEF" versus ".JPG").