Fotografier tatt med høy ISO-følsomhet kan behandles for å redusere "støy" (lyse piksler med tilfeldig avstand).

Alternativ

Beskrivelse

[ Høy ]

Reduser støy i bilder tatt med alle ISO-følsomheter. Jo høyere følsomhet, jo større effekt. Velg mengden støyreduksjon som utføres fra [ Høy ], [ Normal ] og [ Lav ].

[ Normal ]

[ Lav ]

[ Av ]

Støyreduksjon utføres kun etter behov. Mengden støyreduksjon som utføres er alltid lavere enn når [ Lav ] er valgt.