Slet flere billeder.

Mulighed Beskrivelse
Q Valgte Slet valgte billeder.
i Vælg dato Slet alle billeder taget på valgte datoer.
R Alle Slet alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt til afspilning.