Vælg, om billeder skal vises automatisk umiddelbart efter optagelse.

Mulighed Beskrivelse
Billeder vises på det aktuelt valgte display (skærm eller søger), efterhånden som de tages.
Til (kun skærm) Billeder vises kun efter optagelse, når monitoren bruges til at indramme billeder. Billeder vises ikke i søgeren under optagelse.
Af Billeder kan kun ses ved at trykke på K knappen.