Vælg det billede, der vises, efter at et billede er slettet.

Mulighed Beskrivelse
S Vis næste Det følgende billede vises (hvis der ikke er noget følgende billede - dvs. hvis det slettede billede var det sidste billede - vil det foregående billede blive vist).
T Vis forrige Det foregående billede vises (hvis der ikke er noget foregående billede - dvs. hvis det slettede billede var det første billede - vil det næste billede blive vist).
U Fortsæt som før Hvis du rullede gennem billederne i den optagede rækkefølge, vil følgende billede blive vist som beskrevet for Vis næste . Hvis du rullede gennem billeder i omvendt rækkefølge, vil det foregående billede blive vist som beskrevet for Vis forrige .