Se et diasshow af billederne i den aktuelle afspilningsmappe ( 0 Afspilningsmappe ).

Mulighed Beskrivelse
Start Start diasshow.
Billedtype Vælg den type billede, der skal vises fra stillbilleder og film , Kun stillbilleder og Kun film , eller vælg Efter vurdering for kun at se billeder med udvalgte vurderinger (fremhæv vurderinger, og tryk på 2 for at vælge eller fravælge).
Rammeinterval Vælg, hvor længe hvert billede skal vises.

For at starte diasshowet skal du fremhæve Start og trykke på J . Følgende handlinger kan udføres, mens showet er i gang:

  • Spring tilbage/spring frem : Tryk på 4 for at vende tilbage til det forrige billede, 2 for at springe til det næste billede.
  • Se yderligere fotoinfo : Tryk på 1 eller 3 for at ændre eller skjule de viste fotooplysninger (kun stillbilleder).
  • Pause : Tryk på J for at sætte diasshowet på pause. For at genstarte skal du fremhæve Genstart og trykke på J .
  • Juster lydstyrken : Tryk på X under filmafspilning for at øge lydstyrken, W for at mindske.
  • Afslut til afspilningsmenuen : Tryk på G for at afslutte diasshowet og vende tilbage til afspilningsmenuen.
  • Afslut til afspilningstilstand : Tryk på K for at afslutte diasshowet og afslutte til afspilningstilstand.
  • Afslut til optagetilstand : Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til optagetilstand.

En dialog vises, når showet slutter. Vælg Genstart for at genstarte eller Afslut for at vende tilbage til afspilningsmenuen.