Επιλέξτε Ναι για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης. Σημειώστε ότι η μορφοποίηση διαγράφει οριστικά όλες τις φωτογραφίες και άλλα δεδομένα στην κάρτα. Πριν τη μορφοποίηση, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όπως απαιτείται.

Κατά τη Μορφοποίηση

Μην απενεργοποιείτε την κάμερα και μην αφαιρείτε κάρτες μνήμης κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης.