Πατήστε 1 ή 3 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Επιλέξτε υψηλότερες τιμές για αυξημένη φωτεινότητα, χαμηλότερες τιμές για μειωμένη φωτεινότητα.

  • Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η οθόνη είναι η ενεργή οθόνη. δεν μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία παρακολούθησης "μόνο εικονοσκόπιο" ή όταν το μάτι σας είναι στραμμένο στο εικονοσκόπιο.
  • Οι υψηλότερες τιμές αυξάνουν την αποστράγγιση της μπαταρίας.